Skip to main content

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR) – CSARNOKGURU KFT.

Tartalomjegyzék

 1. Mi a tájékoztató célja?
 2. Adatkezelő adatai
 3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Csarnokguru Kft. folyamataiban?
 4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?
 5. Értesítési és intézkedési kötelezettség
 6. Személyes adatok lehetséges címzettjei
 7. Sütik (cookies)
 8. Google Analytics
 9. Egyéb rendelkezések

 

 1. Mi a tájékoztató célja?

A Csarnokguru Kft. jelen Adatkezelési Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a társaság szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

 

 1.1. Milyen személyes adatokat, meddig kezeljük a Csarnokguru Kft. rendszerében, mire használjuk őket és milyen felhatalmazás alapján? 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e)         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 1. Adatkezelő adatai
Név Csarnokguru Kft.    
Weboldal https://www.csarnokguru.hu/    
Cégjegyzékszám 13-09-215513    
Székhely 2051 Biatorbágy, Kőris u. 2/G. H2 ép. 4/3.    
Adószám

 

Szerződés nyelve

27444757-2-13

 

magyar

   
Email info@csarnokguru.hu    
Telefonszám +36 30 019 0971    

 

 1. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Csarnokguru Kft. folyamataiban?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 3.1. Ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés weboldalon keresztül

Adatkezelés célja: A Csarnokguru Kft. weboldalán (https://www.csarnokguru.hu/), valamint e-mailen és telefonon keresztül beérkező érdeklődés, ajánlatkérés kezelése, az ajánlat elkészítése és megküldése az Érintett által megadott paraméterek szerint, az Érintett által megadott értesítési címre. Az Érintett által megrendelt termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó szerződések készítése, számlázása.

Az ajánlatadás, a termékek/szolgáltatások megrendelése, a szerződéskötés és a számlázás az Érintett személyes adatainak megadását vonja maga után. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1. Kezelt adatok ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, számlázás során:

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Érintett név* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
cégnév* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
székhely* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
adószám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
cégjegyzékszám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
bankszámlaszám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
email cím* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám* Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Érintett beruházásával kapcsolatos adatok megadása Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés és számlázás nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

3.1.2. Érintett adatainak CRM ügyféladatbázisban történő gyűjtése

Adatkezelés célja: A Csarnokguru Kft. a magas színvonalú ügyfélkezelés céljából az Érintett adatait CRM rendszerben kezeli. A CRM rendszert a Csarnokguru Kft. külső szolgáltató által veszi igénybe. Az adatok kezelésére vonatkozóan szerződésben rögzített feltételek vonatkoznak a Csarnokguru Kft. mint Adatkezelőre és a CRM rendszert üzemeltető, mint Adatfeldolgozó szolgáltatóra.

Az ajánlatadás, a termékek/szolgáltatások megrendelése, a szerződéskötés és a számlázás az Érintett személyes adatainak CRM rendszerben történő rögzítését vonja maga után.

A CRM rendszert üzemeltető adatai (Adatfeldolgozó): 

Cégnév: CÉGMENEDZSER Szoftver Kft.
Székhely és postacím: 1081 Budapest Rákóczi u 61. II/1
Fióktelep: 9024 Győr, Práter utca 9.

Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-956747 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 14665891-2-42
Képviseli: Jagodics Tamás ügyvezető
e-mail: ugyvitel@cegmenedzser.hu
telefonszám: + 36 1 353 9363
honlap: cegmenedzser.hu

 

A CRM rendszerben történő adatrögzítésre és adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Érintett név* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
cégnév* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
székhely* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
adószám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
cégjegyzékszám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
bankszámlaszám* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
email cím* Érintettől származó a)   Ajánlat és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám* Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Érintett beruházásával kapcsolatos adatok megadása Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Érintett neme Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Érintett beosztása Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Ajánló megjelölése Érintettől származó a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Ajánlatkéréshez, a szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az Érintett által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

3.1.3. Csarnokguru Kft. Elektronikus üzenetküldés, direkt marketing email üzenet útján, vagy egyéb, ezekhez hasonló módon

A Csarnokguru Kft. az ahhoz hozzájárult felhasználók részére a közvetlen üzletszerzés módszerével elektronikus hírlevelet, direkt marketing üzenetet küld, amelyben a Csarnokguru Kft. és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, újdonságokat, promóciókat, reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat és egyéb marketing tartalmakat küld elektronikus kommunikáció útján, amely lehet a felhasználó email címére megküldött email üzenet, valamint minden más hasonló elektronikus, online hálózaton küldött üzenet.

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Érintett név* Érintettől származó Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
email cím* Érintettől származó Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
telefonszám* Érintettől származó Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges. Az adatkezelő a Csarnokguru Kft.

3.1.4. Csarnokguru Kft. Elektronikus üzenetküldés, direkt marketing email üzenet útján, vagy egyéb, ezekhez hasonló módon

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Érintett név* Érintettől származó Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
email cím* Érintettől származó Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges. Az adatkezelő a Csarnokguru Kft.

3.1.5. Kérdőívekkel és egyéb kérésre történő adatmegadással kapcsolatos adatkezelés

A Csarnokguru Kft. a Felhasználóknak a Csarnokguru Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményükre vonatkozóan, valamint a Csarnokguru Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos viselkedésükre, a Csarnokguru Kft. szolgáltatásaival kapcsolatba hozható tulajdonosi, vagyoni, pénzügyi helyzetükre, valamint egyéb jellemzőikre vonatkozóan időről-időre kérdőíveket, adatmegadásra kérő üzeneteket küld ki emailben, vagy jelenít meg a Felhasználóknak más elektronikus módon. A Felhasználók kérdőív kiküldésével, adatmegadásra való kérésével kapcsolatos személyes adatait és az azokra adott válaszokat a Csarnokguru Kft. az alábbi módon kezeli:

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Érintett név érintettől származó a)     a Csarnokguru szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése

b)     a Csarnokguru ismertségének mérése, statisztikák készítése

c)     profilalkotás: a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szóló ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak

 

D/a) és b) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

 

D/c) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.
email cím érintettől származó Hozzájárulás visszavonásáig.
telefonszám érintettől származó Hozzájárulás visszavonásáig.
Kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok érintettől származó Hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az adatkezelő a Csarnokguru Kft.

A jogos érdek megjelölése:

a)       A Csarnokguru Kft. szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele: A Csarnokguru Kft. jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Felhasználók Csarnokguru Kft. szolgáltatásairól alkotott véleményét, a Felhasználók vásárlásait, szokásait, a Csarnokguru Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a Csarnokguru Kft. felületein, amelyek megfelelnek a Felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.

b)      A Csarnokguru Kft. ismertségének mérése, statisztikák készítése: A Csarnokguru Kft. jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy a kérdőívekben szereplő adatok alapján megismerje, hogy a Felhasználók mely szolgáltatásokat használnak, melyeket nem, mely szolgáltatások milyen körben népszerűek, melyekre van vagy nincs igény a Felhasználók részéről, és hogy ez alapján saját részre kimutatásokat, üzleti statisztikákat készítsen, amelyek az üzleti döntések alapjául szolgálnak.

A Felhasználót a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozási jog illeti meg, amelyet az info@csarnokguru.hu email címre küldött levelében gyakorolhat.

Csarnokguru Kft. a kérdőívekre adott válaszokat azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz külön hozzájárultak, automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra is használja, és azoknak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak, viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

Azon Felhasználók esetében, akik nem járultak hozzá az automatizált döntéshozatallal járó profilalkotáshoz, de hozzájárultak az elektronikus direkt marketing anyagok küldéséhez, Csarnokguru Kft. a kérdőívekre adott válaszait kézi erővel profilozza, és részükre viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

Azon Felhasználók esetében, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez nem járultak hozzá, a kérdőívekre adott válaszokat a Csarnokguru Kft. profilalkotásra nem használja, és részükre viselkedés alapú reklámüzenetet sem küld.

3.2. Milyen adatokat gyűjtünk automatikusan, miért profilozzuk az adatokat és milyen hatással van ez az Érintett felhasználóra?

3.2.1. Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra vonatkozó információk

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra vonatkozó információk

A profilalkotást azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz kifejezetten, külön hozzájárulást adtak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 22. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal végezzük, amely eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéséhez is kifejezetten hozzájárultak.

Automatizált döntéshozatallal történő profilalkotás esetén a Felhasználókat az alábbi többletjogok illetik meg:

 • emberi beavatkozást kérhet
 • álláspontját kifejezheti
 • az így meghozott döntéssel szemben kifogást nyújtson be a Csarnokguru Kft.-hez.

A Felhasználó ezen jogainak gyakorlására irányuló nyilatkozatát az info@csarnokguru.hu email címre küldött levelében, vagy a Csarnokguru Kft.-hez papír alapon küldött levelében nyújthatja be, minden esetben írásbeli formában.

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotással kapcsolatban a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Csarnokguru Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás jelentősége és következménye a Felhasználóra nézve az, hogy olyan elektronikus reklámüzenetet fog kapni, és részére olyan reklám tartalmak fognak online megjelenni, amelyek jobban megfelelnek az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás során feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, a profilalkotás során feltárt várható, előrejelzett viselkedésének. A Felhasználó a profilalkotás eredményeképpen nem esik el semmilyen előnytől, kedvezménytől, részére a szolgáltatások díja nem változik, a Felhasználóra nézve az ilyen automatizált döntéshozatalon alapuló profilalkotás joghatással nem jár, és őt jelentős mértékben nem érinti.
 • az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal járó profilalkotás során alkalmazott logika: a Felhasználó összegyűjtött adatait a Felhasználóhoz rendeljük, a gyűjtött adatokból következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan, hogy mik a Felhasználó preferenciái, milyen az érdeklődési köre, és eddigi vásárlásai és a Csarnokguru Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos online viselkedése alapján a jövőben várhatóan mely szolgáltatásokat fogja és milyen módon igénybe venni, ezen adatok alapján pedig az ezen következtetéseknek megfelelő reklám kerül megjelenítésre, illetve megküldésre a Felhasználónak.

Azon Felhasználók esetében, akik az automatizált döntéshozatallal történő profilalkotáshoz nem járultak hozzá, a profilalkotást kézi, emberi erővel végezzük, az ő esetükben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt nem alkalmazunk; amely kézi profilalkotás eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéséhez is kifejezetten hozzájárultak.

Azon Felhasználók tekintetében, akik nem járultak hozzá direkt marketing üzenetek küldéséhez, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotást sem automatizált döntéshozatallal, sem anélkül nem végzünk, részükre célzott, viselkedés alapú reklám üzenetet nem küldünk.  Az ilyen Felhasználók adatait a fenti adatkezelési célok közül csak a Csarnokguru Kft. hatékonyabbá tétele, testreszabása, továbbfejlesztése, új szolgáltatások kifejlesztése, valamint a Csarnokguru Kft. népszerűségének mérése, statisztikák készítése céljára használjuk fel. Ezen adatkezelési célok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, fent jelzett jogos érdek.

A profilalkotáshoz használjuk a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében az Érintett felhasználó email címét, telefon azonosítóját feltöltjük a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében az általuk az Érintett felhasználóról gyűjtött adatokat használjuk és azokat esetenként összekapcsoljuk az általunk az Érintett felhasználóról gyűjtött adatokkal. A Facebooknak és a Google-nek általunk továbbított adatok, valamint a tőlük általunk kapott adatok tekintetében a Csarnokguru Kft. minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a Csarnokguru Kft. adatfeldolgozója a Csarnokguru Kft. által a felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

 

3.3. A Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

A Csarnokguru Kft. a https://www.facebook.com/csarnokguru URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, nyereményjátékokat és promóciókat szervez és bonyolít le, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Csarnokguru Kft. a Csarnokguru Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

A Csarnokguru Kft. tájékoztatja a Csarnokguru Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében a Csarnokguru Kft. és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel a Csarnokguru Kft. és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Csarnokguru Kft. és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A Csarnokguru Kft. tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról a Csarnokguru Kft. és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről.

A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

a)       A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést a Csarnokguru Kft. nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

b)       A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

c)       A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra a Csarnokguru Kft. nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett a Csarnokguru Kft. -hez nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, a Csarnokguru Kft. azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

d)      A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

A Csarnokguru Kft. felelőssége és kötelezettségei:

a)       A Csarnokguru Kft. köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.

b)      A Csarnokguru Kft. köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon,

c)       A Csarnokguru Kft. nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, a Csarnokguru Kft. csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

A Csarnokguru Kft. ezúton tájékoztatja a Csarnokguru Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Csarnokguru Kft. az alábbi jogalapon kezeli:

 • A Csarnokguru Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
 • A CsarnokguruFacebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
 • A Csarnokguru Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Csarnokguru Facebook Oldalra
 • A Csarnokguru Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
 • A Csarnokguru Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban
 • A Csarnokguru Facebook Oldal űrlapkitöltéssel egybekötött kampánnyal kapcsolatban: az ajánlatot kérő Érintett adatainak megadása: az ajánlatkérő (Érintett) neve, az ajánlatkérő (Érintett) telefonszáma, a szolgáltatás igénybevételének helye, a kampánnyal érintett termékek megnevezése, a kampánnyal érintett termékek mennyisége, a kampánnyal érintett termékek kivitelezésének/szállításának helye

A Csarnokguru Kft. tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

Csarnokguru Kft. kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

 

 1. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

 1. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket, akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Személyes adatok lehetséges címzettjei

6.1. Szolgáltatásokkal összefüggésben

Ha az Érintett a weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokhoz személyes adatokat ad meg, az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni ezekhez. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Cégnév: IT ProfesSimple Kft.
Székhely: 2030 Érd, Favágó utca 29.
Cégjegyzékszám: 13-09-202904
Adószám: 27128082-2-13
KSH szám: 27128082-6202-113-13
HUF Bankszámla: K&H Bank 10400511-50526965-75491000

A szolgáltatások teljesítése során az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá az Érintettek személyes adataihoz, akiknek ez munkaköri kötelezettségük körébe tartozik.

6.2. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Tevékenységünket több közösségi média felületein is kommunikáljuk (Facebook, Instagram, LinkedIn); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Instagramon, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

6.3. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

 1. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

7.2. Mire használjuk a sütiket?

A sütiket alapvetően a felhasználói élmény, az érthető és egyértelmű tartalmak, valamint a kapcsolatfelvétel egyszerűsítése miatt helyeztük el az oldalon.

Ezek a sütik letörölhetőek vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 • Firefox
  • https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldal-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
 • Google Chrome
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Microsoft Internet Explorer 11
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
 • Microsoft Internet Explorer 9
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Safari 9
  • https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Safari 8
  • https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Safari 6/7
  • https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Opera
  • http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

 

 1. Google Analytics

8.1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

8.2. A Felhasználó által használt cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

8.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

8.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

Az SSL tanúsítvány szolgáltatójának adatai az alábbiak:

Cégnév: IT ProfesSimple Kft.
Székhely: 2030 Érd, Favágó utca 29.
Cégjegyzékszám: 13-09-202904
Adószám: 27128082-2-13
KSH szám: 27128082-6202-113-13
HUF Bankszámla: K&H Bank 10400511-50526965-75491000

9.4. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 9.5. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.6. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Utoljára frissítve: 2023.05.12.

Csarnokguru Kft.